Сайт вчителя математики
Кошлак Ольги Василівни

7 клас

Алгебра

І семестр 2011 – 2012 н. р. – 48 годин (3 год на тиждень)

Номер уроку Тема уроку
Кіль-
кість годин
Дата проведення уроку Примітки
  Тема 1. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ 9    
1,2 Лінійні рівняння з однією змінною 2    
3-5 Розв'язування лінійних рівнянь. 3    
6-8 Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі. 3    
9 Контрольна робота № 1 1    
  Тема 2. ЦІЛІ ВИРАЗИ 47    
  ЦІЛІ ВИРАЗИ 7    
10-12 Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу. 3    
13-15 Тотожні вирази. Тотожність. Тотожні перетворення виразу. Доведення тотожностей. 3    
16 Контрольна робота № 2 1    
  СТЕПІНЬ З НАТУРАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ 9    
17,18 Степінь з натуральним показником 2    
19, 20 Властивості степеня з натуральним показником 2    
21 Одночлен. Стандартний вигляд одночлена 1    
22, 23 Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня 2    
24 Піднесення одночлена до степеня 1    
25 Контрольна робота № 3 1    
  МНОГОЧЛЕНИ 12    
26 Многочлен. Подібні члени многочленна та їх зведення. 1    
27, 28 Додавання та віднімання многочленів. 2    
29 Множення одночлена і многочленна. 1    
30, 31 Множення двох многочленів. 2    
32, 33 Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки 2    
34-36 Розкладання многочленів на множники способом групування 3    
37 Контрольна робота № 4 1    
  ФОРМУЛИ СКОРОЧЕНОГО МНОЖЕННЯ 19    
38 – 41 Формули скороченого множення: квадрат двочлена 4    
42 , 43 Різниця квадратів. 2    
44, 45 Сума і різниця кубів 2    
46, 47 Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники. 2    
48 Контрольна робота № 5 1    
         


7 клас

Алгебра

ІІ семестр 2011 – 2012 н. р. – 38 годин (2 год на тиждень)

Номер уроку

Тема уроку

Кіль-

кість годин

Дата проведення уроку

Примітки

49, 50

Повторення формул скороченого множення. Застосування різних способів розкладання многочленів на множники.

2

   

51

Формули скороченого множення

1

   

52 – 54

Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники.

3

   

55

Розкладання многочленів на множники

1

   

56

Контродьна робота

1

   
 

Тема 3. ФУНКЦІЇ

10

   

57 – 59

Функція. Способи задання функції. Область визначення і область значень функції.

3

   

60, 61

Область визначення і область значень функції. Графік функції.

2

   

62

Функція як математична модель реальних процесів.

1

   

63 – 65

Лінійна функція, її графік та властивості.

3

   

66

Контрольна робота № 6

1

   
 

Тема 4. СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ З ДВОМА ЗМІННИМИ

14

   

67

Рівняння з двома змінними. Розв'язок рівняння з двома змінними.

1

   

68, 69

Лінійне рівняння з двома змінними та його графік.

2

   

70

Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв'язок.

1

   

71

Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом

1

   

72, 73

Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки

2

   

74, 75

Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання.

2

   

76 – 79

Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь.

4

   

80

Контрольна робота № 7

1

   
 

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

6

   

81, 82

Перетворення виразів. Функції.

2

   

83

Розв'язування рівнянь і задач.

1

   

84, 85

Розв'язування задач

2

   

86

Контрольна робота № 8

1