Сайт вчителя математики
Кошлак Ольги Василівни

bewertet von online casinos 10 клас

Casino Royale Karte Spiel Lage Геометрія

Glucksspiel Alter begrenzen uk Академічний рівень

Star Wars progressive Spielautomaten І семестр – 32 годин (2 год на тиждень)

http://genovayachts.com/wp-content/uploads/430-kobolde-glck-kostenlos/ Kobolde Gluck kostenlos Номер уроку

http://ajndesigns.com/wp-content/upgrade/335-kostenlose-online-casino-slot-spiele-ufo/ Kostenlose online Casino Slot Spiele ufo К-сть

Cabal online quick slots год

http://followhelen.com/wp-content/uploads/268-break-da-bank-again-quatro-casino/ Break da Bank Again Quatro casino Дата проведення

Тема уроку

 
 

8

Тема 1. . Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії

1

1

 

Аксіоми планіметрії.

 

2-4

3

 

Система опорних фактів курсу планіметрії.

 

5

1

 

Геометричні і аналітичні методи розв'язування планіметричних задач.

 

6

1

 

Приклади застосування координат [і векторів] до розв'язування планіметричних задач

 

7

1

 

Складання рівнянь чи систем рівнянь за умовою геометричної задачі.

 

8

1

 

Контрольна робота № 1

 
 

6

Тема 2. Вступ до стереометрії

 

9

1

 

Основні поняття стереометрії.

 

10

1

 

Аксіоми стереометрії

 

11

1

 

Аксіоми стереометрії та наслідки з них.

 

12

1

 

Просторові геометричні фігури. Приклади не плоских просторових фігур (куб, прямокутний паралелепіпед, піраміда).

 

13

1

 

Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди.

 

14

1

 

Контрольна робота № 2

 
         
 

22

 

Тема 3. Паралельність прямих і площин у просторі

 
 

11

 

Розміщення двох прямих упросторі. Паралельність прямої і площини

 

15

1

 

Розміщення двох прямих у просторі:

 

16

1

 

Прямі, що перетинаються, паралельні, мимобіжні прямі.

Ознаки.

 

17

18

19

3

 

Розміщення прямої та площини у просторі: пряма і площина, що перетинаються, паралельні пряма і площина. Ознака паралельності прямої та площини

 

20-22

3

 

Ознака паралельності прямої та площини

 

23-24

2

 

Ознака паралельності прямої та площини. Властивості прямої, паралельної площині.

 

25

1

 

Контрольна робота № 3

 
         
 

11

 

Паралельність площин

 

26

1

 

Розміщення двох площин у просторі: площини, що перетинаються, паралельні площини.

 

27

1

 

Ознака паралельності площин. [Існування площини, паралельної даній площині].

 

28-31

4

 

Властивості паралельних площин.

 

32

1

 

Паралельне проектування, його властивості. Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії.

 

10 клас

Геометрія

Академічний рівень

ІІ семестр – 38 годин (2 год на тиждень)

Номер уроку

К-сть

год

Дата проведення

Тема уроку

Примітка

 

4

Тема 4. Паралельність прямих і площин у просторі (закінчення)

33-35

3

 

Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії.

 

36

1

 

Контрольна робота №4

 
 

26

Тема 5. Перпендикулярність прямих і площин у просторі

37

1

 

Перпендикулярність прямих у просторі.

 

38-40

3

 

Перпендикулярність прямої та площини. Ознака перпендикулярності прямої та площини.

 

41-42

2

 

Перпендикуляр і похила.

 

43-44

2

 

Теорема про три перпендикуляри.

 

45-48

4

 

Відстані у просторі: від точки до прямої, від точки до площини, від прямої до паралельної їй площини, між паралельними площинами.

 

49

1

 

Контрольна робота №5

 

50-53

4

 

Кути у просторі: між прямими, між прямою і площиною, між площинами.

 

54-56

3

 

Перпендикулярність площин.

 

57

1

 

Відстань між мимобіжними прямими, відстань від точки до фігури. Відстань між фігурами.

 

58

1

 

Ортогональне проектування.

 

59

1

 

Площа ортогональної проекції многокутника.

 

60-61

2

 

Практичне застосування властивостей паралельності та перпендикулярності прямих і площин.

 
     

Контрольна робота №6

 
 

8

Систематизація та узагальнення вивченого матеріалу

62

1

 

Повторення аксіом стереометрії та наслідків з них.

 

64

1

 

Взаємне розміщення прямих у просторі.

 

65

1

 

Взаємне розміщення прямої і площини. Паралельність прямої і площини.

 

66

1

 

Взаємне розміщення площин. Паралельність площин.

 

67

1

 

Перпендикулярність прямих і площин у просторі.

 

68

1

 

Відстані та кути у просторі.

 

69

1

 

Підсумкова контрольна робота

 

70

1

 

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік.

 
 
Notice: Undefined index: in /home/koshlako/domains/koshlak.org/public_html/administrator/.md5 on line 139