Сайт вчителя математики
Кошлак Ольги Василівни

Download Casino Spiele hwh 10 клас

http://smallbizevolution.com/wp-content/upgrade/tropicana-casino-online-urologen/ Tropicana Casino online Urologen Алгебра

Cadillac Schwarze Buchse Академічний рівень

echte online Casino Yggdrasil І семестр 32 год. (2 год. на тиждень)

Gro?e Geld Rennbahn Номер уроку

Slots von Vegas gratis Bonus codes К-сть год

slot canyon Дата

Fisch Chap 56 spielen проведення

Тема уроку

Вивчити

 

12

Тема 1. Функції, рівняння і нерівності

1

1

 

Множини, операції над множинами.

 

2

1

 

Числові множини. Множина дійсних чисел.

 

3

1

 

Числові функції. Способи задання числових функцій.

 

4

1

 

Властивості функцій: область визначення, область (множина) значень функції, нулі функції, проміжки знакосталості функції, проміжки зростання, спадання, сталості функції, парність, непарність функції, найбільше та найменше значення функції.

 

5

1

 

Властивості і графіки основних видів функцій.

 

6

1

 

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій.

 

7

1

 

Обернена функція.

 

8

1

 

Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки.

 

9

1

 

Застосування властивостей функцій до розв'язування рівнянь.

 

10

1

 

Рівносильні перетворення нерівностей, метод інтервалів.

 

11

1

 

Рівняння і нерівності, що містять знак модуля

[Рівняння і нерівності з параметрами].

 

12

1

 

Контрольна робота № 1

 
     

* * * * * *

 
 

14

 

Тема 2. Степенева функція

 
     

Корінь п-го степеня (7 год.)

 

13

1

 

Корінь п–го степеня. Арифметичний корінь п–го степеня, його властивості.

 

14

1

 

Перетворення коренів. Дії над коренями.

 

15

1

 

Функціята її графік.

 

16-17

2

 

Ірраціональні рівняння.

 

18

1

 

Ірраціональні нерівності. Системи ірраціональних рівнянь

 

19

1

 

Контрольна робота № 2

 
     

Степінь з раціональним показником (7 год.)

 

20-21

2

 

Степінь з раціональним показником, його властивості.

 

22-23

2

 

Перетворення виразів, які містять степінь з раціональним показником

 

24-25

2

 

Степеневі функції, їх властивості та графіки.

 

26

1

 

Контрольна робота № 3

 
     

* * * * * * *

 
 

20

 

Тема 3. Тригонометричні функції (20 год.)

.

   

Означення та властивості тригонометричних функцій (11 год.)

27

1

 

Радіанне вимірювання кутів.

 

28

1

 

Синус, косинус, тангенс, котангенс кута.

Тригонометричні функції числового аргументу

 

29-30

2

 

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.

 

31-32

2

 

Періодичність функцій. Властивості та графіки тригонометричних функцій.

 

10 клас

Алгебра

Академічний рівень

ІІ семестр – 38 год. (2 год. на тиждень)

Номер уроку

К-сть год

Дата

проведення

Тема уроку

Примітка

 

14

Тема 3. Тригонометричні функції (продовження)

33-34

2

 

Властивості та графіки тригонометричних функцій.

 

35-36

2

 

Гармонічні коливання.

 

37

1

 

Контрольна робота №4

 

38

1

 

Тригонометричні формули додавання.

 

39

1

 

Тригонометричні формули подвійного аргументу.

 

40

1

 

Формули пониження степеня. Формули половинного аргументу.

 

41-42

2

 

Формули зведення

 

43

1

 

Формули перетворення суми й різниці тригонометричних функцій на добуток.

 

44-45

2

 

Формули перетворення добутку тригонометричних функцій на суму.

 

46

1

 

Контрольна робота №5

 
 

16

Тема 4. Тригонометричні рівняння і нерівності.

 

47-48

2

 

Обернені тригонометричні функції: означення, властивості, графіки.

 

49-52

4

 

Найпростіші тригонометричні рівняння

 

53-57

5

 

Основні способи розв'язування тригонометричних рівнянь.

 

58-61

4

 

Найпростіші тригонометричні нерівності.

 

62

1

 

Контрольна робота № 6

 
 

8

Тема 5. Систематизація та узагальнення вивченого матеріалу

 

63

1

 

Повторення означення, властивостей та графіків числових функцій.

 

64

1

 

Повторення поняття рівносильності рівнянь та нерівностей.

 

65

1

 

Повторення поняття арифметичного кореня n-го степеня та його властивостей.

 

66

1

 

Повторення означення та методів розв'язування ірраціональних рівнянь, ірраціональних нерівностей, систем ірраціональних рівнянь.

 

67

1

 

Повторення поняття степеня з раціональним показником, та його властивості.

 

68

1

 

Повторення означення та властивостей тригонометричних функцій, основних способів розв'язування тригонометричних рівнянь та нерівностей.

 

69

1

 

Підсумкова контрольна робота

 

70

1

 

Узагальнення матеріалу вивченого за рік

 
 
Notice: Undefined index: in /home/koshlako/domains/koshlak.org/public_html/administrator/.md5 on line 139