Сайт вчителя математики
Кошлак Ольги Василівни

http://kdrucker.com/wp-content/uploads/online-casino-with-paypal/ Online casino with paypal

http://patriotsgamelivestream.com/wp-content/uploads/kasinos-in-md-granit/ Kasinos in Md Granit

here online Casinos Usa ekoloko

Casino Slot Spiele kostenlos ycabby2

http://solutionsmap.net/wp-content/uploads/424-bovada-casino-rezension-ist-250/ Bovada Casino Rezension ist 250

go Kasino Prufer Gehalt

Online gambling eu

http://com--site.info/wp-content/uploads/54-gratis-slots-kasino-ebitda/ gratis Slots Kasino ebitda

Примітки

16

Тема 1. Розв'язування трикутників

1

1

Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°.

2

1

Тотожності: sin2α + cos2 α = 1; sin (180° – α) = sin α;

cos (180° – α) = – cos α; sin (90° – α) = cos α; cos (90° – α) = sin α.

3-6

4

Теореми косинусів і синусів.

7

1

Контрольна робота № 1

8-9

2

Розв'язування трикутників.

10-11

2

Прикладні задачі.

12-15

4

Формули для знаходження площі трикутника.

16

1

Контрольна робота № 2

6

Тема 2. Правильні многокутники

17

1

Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників.

18

1

Побудова правильних многокутників.

19

1

Довжина кола. Довжина дуги кола.

20-21

2

Площа круга та його частин.

22

1

Контрольна робота № 2

10

Тема 3. Декартові координати на площині

23

1

Прямокутна система координат на площині.

24

1

Координати середини відрізка.

25-26

2

Відстань між двома точками із заданими координатами.

27-30

4

Рівняння кола і прямої.

31

1

Контрольна робота № 3

32

1

Підсумковий урок

9 клас

Геометрія

ІІ семестр – 38 години (2 год на тиждень)

Номер уроку

К-сть

год

Дата проведення

Тема уроку

Примітка

10

Тема 4. Геометричні перетворення

33

1

Переміщення та його властивості.

34

1

Симетрія відносно точки

35

1

Симетрія відносно прямої.

36

1

Поворот

37, 38

2

Паралельне перенесення. Рівність фігур.

39, 40

2

Перетворення подібності та його властивості. Гомотетія

41

1

Подібність фігур. Площі подібних фігур.

42

1

Контрольна робота № 4

10

Тема 5. Вектори на площині

43

1

Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів.

44

1

Координати вектора.

45, 46

2

Додавання і віднімання векторів.

47, 48

2

Множення вектора на число. Колінеарні вектори.

49-51

3

Скалярний добуток векторів

52

1

Контрольна робота № 5 .

8

Тема 6. Початкові відомості з стереометрії

53

1

Взаємне розташування прямих у просторі, . Взаємне

розташування площин.

54

1

Взаємне розташування прямої та площини у просторі. Перпендикуляр до площини.

55

1

Пряма призма. Площа поверхні та об'єм призми.

56

1

Піраміда. Площа поверхні та об'єм піраміди.

57

1

Циліндр. Площа поверхні та об'єм циліндра.

58

1

Конус. Площа поверхні та об'єм конуса.

59

1

Куля. Площа поверхні та об'єм кулі. Розв'язування задач на обчислення площ поверхонь і об'ємів тіл.

60

1

Контрольна робота № 6

10

Тема 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу

61

1

Чотирикутники. Властивості й площі чотирикутників.

62

1

Трикутники. Види трикутників. Площа трикутника.

63

Подібність трикутників та їх застосування

64

1

Прямокутний трикутник. Теорема Піфагора. Розв'язування прямокутних трикутників.

65 1

Теорема косинусів і синусів. Розв'язування трикутників.

66

1

Правильні многокутники.

67

1

Декартові координати і вектори на площині

68

1

Підсумкова контрольна робота

69, 70

2

Узагальнення вивченого матеріалу

 
Notice: Undefined index: in /home/koshlako/domains/koshlak.org/public_html/administrator/.md5 on line 139