Сайт вчителя математики
Кошлак Ольги Василівни
Геометрія 9 клас

9 клас

Геометрія

І семестр 2011-2012 н.р. – 32 години (2 год на тиждень)

Номер уроку

К-сть

год

Дата проведення

Тема уроку

Примітки

 

16

Тема 1. Розв'язування трикутників

1

1

 

Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°.

 

2

1

 

Тотожності: sin2α + cos2 α = 1; sin (180° – α) = sin α;

cos (180° – α) = – cos α; sin (90° – α) = cos α; cos (90° – α) = sin α.

 

3-6

4

 

Теореми косинусів і синусів.

 

7

1

 

Контрольна робота № 1

 
         

8-9

2

 

Розв'язування трикутників.

 

10-11

2

 

Прикладні задачі.

 

12-15

4

 

Формули для знаходження площі трикутника.

 

16

1

 

Контрольна робота № 2

 
         
 

6

 

Тема 2. Правильні многокутники

 

17

1

 

Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників.

 

18

1

 

Побудова правильних многокутників.

 

19

1

 

Довжина кола. Довжина дуги кола.

 

20-21

2

 

Площа круга та його частин.

 

22

1

 

Контрольна робота № 2

 
         
 

10

 

Тема 3. Декартові координати на площині

 

23

1

 

Прямокутна система координат на площині.

 

24

1

 

Координати середини відрізка.

 

25-26

2

 

Відстань між двома точками із заданими координатами.

 

27-30

4

 

Рівняння кола і прямої.

 

31

1

 

Контрольна робота № 3

 
         

32

1

 

Підсумковий урок

 

9 клас

Геометрія

ІІ семестр 2011-2012 н. р. – 38 години (2 год на тиждень)

Номер уроку

К-сть

год

Дата проведення

Тема уроку

Примітка

 

10

Тема 4. Геометричні перетворення

33

1

 

Переміщення та його властивості.

 

34

1

 

Симетрія відносно точки

 

35

1

 

Симетрія відносно прямої.

 

36

1

 

Поворот

 

37, 38

2

 

Паралельне перенесення. Рівність фігур.

 

39, 40

2

 

Перетворення подібності та його властивості. Гомотетія

 

41

1

 

Подібність фігур. Площі подібних фігур.

 

42

1

 

Контрольна робота № 4

 
 

10

 

Тема 5. Вектори на площині

 

43

1

 

Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів.

 

44

1

 

Координати вектора.

 

45, 46

2

 

Додавання і віднімання векторів.

 

47, 48

2

 

Множення вектора на число. Колінеарні вектори.

 

49-51

3

 

Скалярний добуток векторів

 

52

1

 

Контрольна робота № 5 .

 
 

8

 

Тема 6. Початкові відомості з стереометрії

 

53

1

 

Взаємне розташування прямих у просторі, . Взаємне

розташування площин.

 

54

1

 

Взаємне розташування прямої та площини у просторі. Перпендикуляр до площини.

 

55

1

 

Пряма призма. Площа поверхні та об'єм призми.

 

56

1

 

Піраміда. Площа поверхні та об'єм піраміди.

 

57

1

 

Циліндр. Площа поверхні та об'єм циліндра.

 

58

1

 

Конус. Площа поверхні та об'єм конуса.

 

59

1

 

Куля. Площа поверхні та об'єм кулі. Розв'язування задач на обчислення площ поверхонь і об'ємів тіл.

 

60

1

 

Контрольна робота № 6

 
 

7(10)

Тема 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу

61

1

 

Чотирикутники. Властивості й площі чотирикутників.

 

62

1

 

Трикутники. Види трикутників. Площа трикутника.

 
     

Подібність трикутників та їх застосування

Ущільнення

63

1

 

Прямокутний трикутник. Теорема Піфагора. Розв'язування прямокутних трикутників.

 
     

Теорема косинусів і синусів. Розв'язування трикутників.

Ущільнення

64

1

 

Правильні многокутники.

 

65

1

 

Декартові координати і вектори на площині

 

66

1

 

Підсумкова контрольна робота

 

67

1

 

Узагальнення вивченого матеріалу